กริยาตามด้วย gerund

กริยาที่ต้องตามด้วย Geru

Read more

การเขียนโครงสร้าง parallel

การเขียนโครงสร้าง parall

Read more