สินค้าและบริการ


มาเกรซ กราฟฟิค การพิมพ์

ยินดีเสนอบริการ สิ่งพิมพ์ทุกชนิด แบ่งเป็นหมวดหมู่ ดังนี้

1. ป้ายโฆษณา  เช่น ป้ายร้าน ป้าย ISO ป้ายไวนิล

2. สติ๊กเกอร์ เช่น สติ๊กเกอร์ขาวมัน สติ๊กเกอร์ PVC ฉลากสินค้า

3. สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น ใบเสร็จ ใบกำักบภาษี สมุดโน้ต  หนังสือต่าง ๆ ปฏิทิน ไดอารี่ ใบปลิว แผ่นพับ

นามบัตร โบว์ชัวร์  การ์ดต่าง ๆ

4. บรรจุภัณฑ์ เช่น กล่องใส่สินค้า

5. โลโก้

6. ของพรีเมี่ยม เช่น นาฬิกา ร่ม สมุดไดอารี่ ปฏิทิน ปากกา เป็นต้น

7. อื่น ๆ เช่น ตรายาง  โปสเตอร์

8. รับเขียนเว็ปไซด์ด้วยโปรแกรม wordpress.com พร้อมจด domain name
9. รับโปรโมทเว็ปไซด์  (SEO) ให้ติดหน้า google